numConference TitleDateCity
1پنحجمین همایش ملی پژوهش‌های در حوزه زبان و ادبیات ایران2019-03-03تهران
2پنجمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیّات فارسی2010-11-01سبزوار
3فردوسی و زبان فارسی2010-05-14
4همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن2009-10-31
5همایش بزرگداشت حافظ2009-10-12
6پیام جهانی فردوسی2009-05-14
7حکیم سنایی2008-12-30تهران
8سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران2008-08-27تهران
9چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی2008-05-14رشت
10باید ها و نباید ها در رشته ی زبان و ادبیات فارسی2008-03-05تهران